29.1 C
شهر مقدس قم
۲۵ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
سیمای شهرداری قم

ورود ۱۰ دستگاه اتوبوس بازسازی شده به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر قم