29.4 C
شهر مقدس قم
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
سیمای شهرداری قم

پروژه زیرگذر جمهوری واقع در حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا بلوار یادگار امام