35 C
شهر مقدس قم
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار معاونت ها

۴۲۲ میلیارد تومان از دیون شهرداری قم پرداخت شد

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم عملکرد شهرداری را در تسویه‌حساب‌های دیون عمرانی در سال 98 مثبت ارزیابی کرد و گفت: سال 98 بودجه‌ای بالغ‌بر 560 میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده شد که نهایتاً 422 میلیارد تومان تسویه‌حساب را داشته و بزرگ‌ترین رقم نیز مربوط به تسویه‌حساب‌های بانکی است.

به گزارش شهرنیوز، سید مرتضی حسام نژاد با اشاره به اهمیت شفافیت و ارائه اطلاعات صحیح به مردم، اظهار داشت: یکی از حقوق مردم آگاهی نسبت به وضعیت هزینه کرد بودجه بوده و شفافیت یکی از اولویت‌های شهرداری قم در تعامل با مردم است.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم به تشریح عملکرد شهرداری قم در سال ۹۸ پرداخت و هزینه‌ای ثبت‌شده در دفاتر مالی را مدنظر قرار داد و افزود: شهرداری قم در سال ۹۸  با ثبت ۸۴ درصدی عملکرد قطعی وضعیتی مطلوب داشته و دفاتر حساب به‌جز در موارد جزئی بسته‌شده است.

حسام نژاد بودجه سال ۹۸ شهرداری قم را دو هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از دو هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری در سال گذشته یک هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان آن ثبت قطعی شده و وقایع مالی آن تا ۸۴ درصد ثبت‌شده است.

وی با تقسیم بودجه به دو قسمت جاری و عمرانی، تصریح کرد: هزینه‌های ثبت‌شده در قسمت جاری بودجه مصوب برابر ۴۳۷ میلیارد تومان بوده که در اصلاح بودجه به ۴۸۶ میلیارد تومان افزایش پیداکرده که ۴۴۹ میلیارد تومان ثبت‌شده و ۹۲ درصد تحقق نسبت به بودجه اصلاح‌شده را شاهد هستیم.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم بودجه شهرداری در حوزه عمرانی را یک هزار و ۷۲۷ میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان کرد: بودجه بخش عمرانی نیز در دی‌ماه اصلاح‌شده و به یک هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان افزایش یافت که یک هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان آن تحقق‌یافته و یک مورد ۱۷۸ میلیارد تومانی نیز در روزهای آینده ثبت می‌شود.

حسام نژاد بالاترین عملکرد در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را بهبود در رفت‌وآمد شهری دانست و بیان کرد: در حوزه حمل‌ونقل و رفت‌وآمد شهری در حدود ۴۹۸ میلیارد تومان هزینه قطعی ثبت‌شده که ۹۴ درصد تحقق را شاهد هستیم که باز بالاترین رقم در این برنامه مربوط به پروژه مترو بوده و تقریباً ۵۰ درصد این عدد را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: ۲۲۰ میلیارد تومان از رقم مربوط به بخش حمل‌ونقل عمومی شهرداری به مترو اختصاص داده‌شده که عدد قابل‌توجه‌ای است.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم عملکرد شهرداری را در تسویه‌حساب‌های دیون عمرانی در سال ۹۸ مثبت ارزیابی کرد و افزود: سال ۹۸ بودجه‌ای بالغ‌بر ۵۶۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده شد که نهایتاً ۴۲۲ میلیارد تومان تسویه‌حساب را داشته و بزرگ‌ترین رقم نیز مربوط به تسویه‌حساب‌های بانکی است.

حسام نژاد برنامه‌های تدوین‌شده در حوزه تملک را با تحقق ۹۹ درصدی موفق دانست و ابراز کرد: ۳۲۱ میلیارد تومان بودجه مصوب این بخش بوده که در اصلاحیه به ۳۸۹ میلیارد تومان افزایش‌یافته و در عملکرد قطعی ۲۹۷ میلیارد تومان تحقق ثبت‌شده است.