33.3 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار معاونت ها

دریافت عوارض نوسازی متناسب با ۱.۵ درصد ارزش منطقه‌ای املاک

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم بیان کرد: دریافت عوارض نوسازی متناسب با 1.5 درصد ارزش منطقه‌ای املاک است.

به گزارش شهرنیوز، علی‌اصغر رنگرز جدی با اشاره به عوارض نوسازی و هزینه پسماند، گفت: عوارض نوسازی براساس ماده یک و دو قانون نوسازی مصوبه سال ۴۷ دریافت می‌شود که قانون جامعی است که هم بخش درآمد و هم بخش هزینه درآن دیده شده است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت: در این قانون عنوان شده برای تامین هزینه‌های شهری از جمله احداث پارک‌ها و خیابان‌های جدید، حفظ باغات و امکانات شهری این عوارض دریافت می‌شود.

جدی ادامه داد: در ماده دو این قانون تعریف می‌کند که کلیه اراضی و ساختمان‌های محدوده شهر باید به نرخ ۱.۵ درصد ارزش براساس قیمت منطقه‌ای باید عوارض پرداخت کنند که در دو نوبت ۶ ماهه اول و دوم دریافت می‌شود.

وی با بیان اینکه عوارض پسماند نیز از تولیدکننده پسماند دریافت می شود، گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا قیمت منطقه‌ای که قرار است در رابطه با نوسازی در نظر گرفته شود از تیرماه اعمال می‌شود.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت: در قبال عوارض نوسازی احداث و اصلاح خیابان‌ها و معابر شهری، توسعه و نگهداری پارک‌ها و … صورت می گیرد.