33.9 C
شهر مقدس قم
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار شورا

نبود مدیریت یکپارچه شهری آسیب جدی در اداره شهرها است

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان آسیب‌های نبود مدیریت یکپارچه شهری در اداره شهرها، گفت: این تفکر بهره‌وری را کاهش داده و چندگانگی مدیریت هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین مجموعه نظام و حاکمیت باید شوراها را بخشی از حکومت محلی بپذیرد و به آن‌ها نقش‌های خودش را تنفیذ کند و یا از خیر کار شوراها عبور کرده و بگذرد.

حسن بختیاری با بیان جایگاه و اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، اظهار داشت: در قانون اساسی، در فصول مختلف به مسئله شوراها و اهمیت آن پرداخته‌شده و موضوعات مختلفی در مورد شوراها مطرح‌شده است که حاکی از جایگاه رفیع شوراها در کنار سایر بخش‌های حاکمیت است.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: متأسفانه آنچه امروز از شوراها می بینیم یک نهاد تاثیرگذار و اساسی در اداره شهرها نیست.

بختیاری به بیان تجارب کشورهای مختلف پیرامون نقش شوراها در اداره شهر پرداخت و گفت: تجربه اداره شهرها در کشورهای مختلف توسط مدیریت شهری موضوع جدیدی نبوده و بسیاری از شهرها حتی با سابقه بیش از صدسال به‌صورت شورایی اداره می‌شوند.

وی ادامه داد: شوراها در این کشورها از دل مردم مسئولیت را به عهده گرفته‌اند و ازاین‌جهت به زندگی شهری و مسائل آن آشنایی کامل دارند درنتیجه با رویکرد جامع می‌توانند تصمیم‌گیری کنند.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: همچنین اصل یک‌صدم قانون اساسی تصریح دارد که پیشبرد سریع برنامه‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با نظارت شوراها انجام می‌شود، درواقع گستردگی فعالیت شوراها در این اصل تبیین شده و همه بخش‌های زندگی مردم در یک محدوده را در برمی‌گیرد.

بختیاری ابراز کرد: در اصل یک صدو سوم نیز مشخصاً اظهار می‌کند استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند.

وی عنوان کرد: این‌ها همه نشانگر این هست که جایگاه شوراها بر اساس دیدگاه بزرگانی که در سال ۵۸ قانون اساسی را نوشته و تصویب کردند نگاه جامعی بوده است اما در حال حاضر شوراها با عوامل محدودکننده زیادی مواجه هستند و عملاً چند پارچگی شهری به‌جای مدیریت یکپارچه شهری در اداره شهرها حاکمیت دارد.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان آسیب‌های نبود مدیریت یکپارچه شهری در اداره شهرها، گفت: این تفکر بهره‌وری را کاهش داده و چندگانگی مدیریت هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین مجموعه نظام و حاکمیت باید شوراها را بخشی از حکومت محلی بپذیرد و به آن‌ها نقش‌های خودش را تنفیذ کند و یا از خیر کار شوراها عبور کرده و بگذرد.

بختیاری نام‌گذاری به نام روز شوراها را مورداشاره قرار داد و تصریح کرد: روز دوازدهم اردیبهشت دستور تشکیل شورای اسلامی شهر و روستاها از سوی امام راحل صادر شد که به آن به ‌عنوان یک تجربه جهانی و یادگار معمار انقلاب باید توجه بیشتری شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه دیدگاه‌های مختلف مجلس، دولت و شورای نگهبان به شوراها سبب تضعیف شوراها شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم مجموعه نظام در این زمینه به تصمیم واحدی برسد و شوراها در همه بخش‌های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بتوانند مثمر ثمر باشد.