29.2 C
شهر مقدس قم
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار سازمان ها

اقدامات شهرداری قم در توسعه فضای سبز قابل توجه و تقدیر است

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم گفت: توسعه فضاهای سبز شهری مانند احداث بوستان هزار هکتاری در کنترل کانون‌های تولید گرد و غبار و تلطیف هوا در نهایت افزایش رطوبت در شهر تأثیر بسزایی دارد.

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم، سید محمدتقی سجادی با اشاره به اهمیت توسعه فضای سبز در کنترل گرد و غبار و افزایش رطوبت، اظهار داشت: اقدامات شهرداری در چند سال اخیر در توسعه فضای سبز در شهر قابل توجه و تقدیراست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم احداث بوستان هزار هکتاری را مورد توجه قرارداد و افزود: هر چه فضاهای سبز شهری توسعه پیدا کند کنترل کانون‌های تولید گرد و غبار و تلطیف هوا بهتر انجام‌شده و در نهایت باعث عامل افزایش رطوبت در شهر خواهد شد.

سجادی با تاکید بر استفاده از گونه‌های مختلف گیاهی در بوستانهای شهر، تصریح کرد: در کاشت فضاهای سبز شهری باید از گونه‌های مختلف سازگار با اقلیم قم استفاده شود تا در صورت بحران آب‌وهوایی فضای سبز شهری خسارت جدی نبیند.

وی همکاری منابع طبیعی و شهرداری قم را در سطح مطلوبی ارزیابی و خاطرنشان کرد: احداث پارکهای جنگلی در حاشیه شهرها به خصوص کانون‌های تولید گرد وغبار چسبیده به محدوده شهری می‌تواند در کنترل نقاط بحرانی تولید گرد و غبار تأثیرگذار باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم مساحت کانون‌های بحرانی تولید گرد و غبار چسبیده به محدود شهری را ۱۰۵ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: ۱۰۵ هزار هکتار عددی است که لزوم همکاری بین اداره منابع طبیعی و شهرداری را نشان داده و باید در توسعه پارک‌های جنگلی حاشیه شهر این تبادل نظر و همکاری بیشتر باشد.

سجادی با توصیه بر اجرای فعالیت‌های آبخیزداری شهری در بوستان‌هایی مانند بوستان هزار هکتاری، بیان کرد: انجام فعالیت‌های آبخیزداری یکی از مواردی است که در این بوستان باید مورد توجه قرارگیری تا علاوه بر تأمین آب و رطوبت موردنیاز بوستان از خسارتهای ناشی از سیل و تخریب زمین جلوگیری شود.

وی با تاکید دوباره بر عملکرد مثبت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم در توسعه فضای سبز، افزود: ارتباط مستمر کارشناسان منابع طبیعی و سازمان پارکها و فضای سبز می‌تواند تأثیر بیشتری درتوسعه مطلوب فضای سبز داشته باشد.