12.7 C
شهر مقدس قم
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
ورود / عضویت
سیمای شهرداری قم

گزارش اقدامات شهرداری قم در کنترل سیلاب و رفع آب گرفتگی معابر سطح شهر

کنترل سیلاب و رفع آب گرفتگی معابر سطح شهر در اولین بارش های بهاری سال ۱۳۹۹ توسط شهرداری قم با حضور میدانی شهردار و مدیران شهری