35 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار عمومی

مخالفت شورای عالی شهرسازی با احداث خیابان استاد فقیهی

شهردار منطقه هفت قم با اشاره به مخالفت شورای عالی شهرسازی و معماری با احداث خیابان استاد فقیهی به دلیل قرار گرفتن در بافت تاریخی، گفت: در این منطقه حتی یک اثر یا خانه تاریخی وجود ندارد و این طرح مجدداً باید مورد بررسی قرار گیرد.

مجید متین فر با اشاره به اینکه این کوچه تنها معبر اتصال خیابان ۱۹ دی به ۴۵ متری عمار یاسر است که طرح تعریض آن به چند دلیل متوقف شده است، اظهار کرد: موضوع اصلی در این منطقه این است که شورای عالی شهرسازی و معماری کشور این منطقه را در محدوده بافت تاریخی و میراثی شهر قرار داده است.

شهردار منطقه هفت قم با اشاره به اینکه اعتراض مردم این منطقه به دلیل حذف طرح احداث خیابان ۲۶ متری استاد فقیهی است، ابراز کرد: این خیابان قرار بود از مقابل مخابرات آغاز شود و تا خیابان ۴۵ متری عمار یاسر ادامه یابد که شورای عالی شهرسازی و معماری به دلیل قرار گرفتن منطقه در بافت تاریخی این طرح را حذف کرد.

متین فر با تاکید بر اینکه در مسیر این طرح حتی یک خانه تاریخی یا اثر میراث فرهنگی ثبت نشده است، بیان کرد: مشکل اصلی اینجاست که افرادی در تهران نشسته و بدون در نظر گرفتن و اطلاع از مشکلات و معضلات مردم صرفاً به این دلیل که بافت منطقه و کوچه های قرار گرفته در این طرح، قدیمی است طرح احداث خیابان را حذف کرده اند.

وی با اشاره به اعتراضات متعدد مردم در مخالفت با حذف طرح احداث خیابان فقیهی، افزود: نظر شهرداری نیز موافق با نظر مردم است؛ چراکه صرفاً قدیمی بودن محلات دلیلی بر تاریخی بودن آن نیست و در مسیر این طرح نیز میراث فرهنگی ملک خاصی را ثبت نکرده و در واقع علتی ندارد که شورای عالی شهرسازی و معماری طرح احداث خیابان را حذف کرده است.

شهردار منطقه هفت قم در پایان خاطرنشان کرد: حل این موضوع در صلاحیت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری قم است که ما نیز نظرات کارشناسی خود و درخواست های مردمی را برای پیگیری به استانداری ارسال کردیم.