41 C
شهر مقدس قم
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار اداره کل ارتباطات

آسفالت و ساخت و ساز بدون مجوز بیشترین موضوعات مردمی سامانه ۱۳۷

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم گفت: مشکل آسفالت و ساخت و ساز غیرمجاز بیشترین موضوعاتی است که مردم در تماس با سامانه 137 در حوزه مناطق با این سامانه در میان گذاشته‌اند.

به گزارش شهرنیوز، کلانترزاده با اشاره به بیشترین موضوعات مد نظر مردم در تماس با سامانه ۱۳۷ در حوزه مناطق در دیماه، گفت: در منطقه یک بیشترین تماس‌ها مرتبط با آسفالت محل حفاری با ۵۵ تماس بوده که پس از آن ساخت و ساز بدون مجوز با ۴۹ تماس، لکه گیری آسفالت با ۴۸ تماس، سدمعبر اصناف با ۴۷ تماس و خاک و نخاله غیرمجاز با ۴۱ تماس بوده است.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم با بیان اینکه در منطقه دو نیز سد معبر بیشترین میزان تماس را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: در این منطقه سدمعبر اصناف، خاک و نخاله غیرمجاز، مزاحمت اصناف و برخورد درخت با سیم برق بیشترین موضوعات مد نظر مردم بوده است.

کلانترزاده با تاکید بر اینکه لکه‌گیری آسفالت، هرس درختان و آسفالت محل حفاری بیشترین موضوعات مرتبط با منطقه سه بوده است، اظهار کرد: در منطقه چهار نیز ساخت و ساز بدون مجوز، آسفالت محل حفاری، نشست معابر، خاک و نخاله غیرمجاز و لکه گیری آسفالت بیشترین موضوعات را به خود اختصاص می‌دهند.

وی خاک و نخاله غیرمجاز، سدمعبر اصناف در منطقه پنج، ساخت و ساز غیرمجاز و سد معبر دست‌فروشان دوره‌گرد و خاک و نخاله غیرمجاز در منطقه ۶ و ساخت و ساز غیرمجاز و سدمعبر اصناف در منطقه هفت را بیشترین موضوعات مد نظر مردم در این مناطق دانست و افزود: در منطقه هشت نیز سد معبر دست‌فروشان و جمع آوری شاخ و برگ هرس‌شده درختان جزو بیشترین موضوعات بوده است.