10.9 C
شهر مقدس قم
۶ اسفند ۱۳۹۸
ورود / عضویت
سیمای شهرداری قم

افتتاح و بهره برداری از ۱۱۰ پروژه شهرداری قم به مناسبت دهه فجر