32.8 C
شهر مقدس قم
۲۳ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار مناطق

برگزاری مانور دور میزی ساعت صفر در شهرداری منطقه یک

به منظور آمادگی بیشتر اعضای ستاد مدیریت بحران منطقه یک برای مقابله با حوادث احتمالی ، مانور دور میزی ساعت صفر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، به منظور آمادگی بیشتر اعضای ستاد بحران منطقه یک برای مقابله با حوادث احتمالی ، مانور دور میزی ساعت صفر برگزار شد.

در ابتدای این مانور که در غروب روز چهارشنبه دوم بهمن ماه با حضور شهردار منطقه یک ،مدیر بحران شهرداری قم و سایر اعضای ستاد مدیریت بحران منطقه، در شهرداری منطقه یک برگزار گردید مروری بر شرح وظایف اعضاء ستاد بحران منطقه طبق برنامه عملیاتی ستاد بحران مناطق انجام شد و وظایف اعضا یادآوری شد.

در ادامه این جلسه ، سناریو که در خصوص ایجاد برف و یخبندان در شهر قم بود  قرائت شده و از اعضا و زیر مجموعه هر شاخه  خواسته شد تا گزارش خود را در خصوص موضوعات خواسته شده در سناریو بیان کنند.