32.6 C
شهر مقدس قم
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار مناطق

پاسخگویی مستمر شیوه مناسبی جهت ارتباط بین شهروندان و مدیریت شهری است

شهردار منطقه هفت گفت: پاسخگویی مستمر شیوه مناسبی جهت ارتباط بین شهروندان و مدیریت شهری است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هفت، در راستای نهضت پاسخگویی مدیران شهری شهرداری قم به شهروندان با عنوان شهروند پرسشگر ، مدیر پاسخگو ،شهردار منطقه، معاونین و جمعی از مسئولین شهرداری منطقه هفت در سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری قم با هدف تحقق ارتباط مستقیم و بی واسطه با شهروندان در مدیریت شهری حضور بهم رساندند.

مهندس مجید متین فر شهردار منطقه هفت در روز چهارشنبه مورخ ۱۸دی ماه به همراه معاونین و جمعی از مسئولین شهرداری منطقه در سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری قم حضور پیدا کردند و به طور مستقیم پاسخگوی درخواست های شهروندان بودند.

وی با تاکید بر پاسخگویی به موقع و پیگیری موثر درخواست های شهروندان بیان داشت : پاسخگویی مستمر شیوه مناسبی در ارتباط بین شهروندان و مدیریت شهری و تحقق اهداف و در نهایت مشارکت آنان در مسایل اجتماعی و پیشبرد اجرای پروژه های فنی و عمرانی و ترافیکی و خدمات شهری است.

متین فر در ادامه خاطر نشان کرد : حضور در سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ به منظور تحقق پاسخگویی در مدیریت شهری و با عنایت به بهره گیری از این سامانه در راستای رفع سریع و مناسب مشکلات مردم صورت می پذیرد.

وی سامانه ۱۳۷ را زمینه‌ای برای تسهیل روابط بین مسؤولان و مردم دانست و عنوان کرد که این سامانه باعث می‌شود احساس رضایت شهروندان و عدالت اجتماعی افزایش یابد و بسیار ارزشمند است.