30.7 C
شهر مقدس قم
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار سازمان ها

کرایه تاکسی‌های قم افزایش نداشته‌است

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری قم گفت: بعد از اصلاح قیمت مصرف سوخت، هیچ‌گونه افزایشی درکرایه تاکسی‌های درون شهری قم صورت نگرفته‌است.

مرتضی عزتی درجلسه کارگروه تنظیم بازار دراستانداری قم، عنوان کرد: بعد ازافزایش قیمت بنزین، برحجم بازرسی و نظارت برعملکرد تاکسی‌های شهر قم افزوده شده‌است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری قم اضافه کرد: همچنین قیمت سرویس‌های مدارس و آژانس‌های تلفنی نیز درروزهای گذشته و بعد ازاصلاح قیمت سوخت با افزایش همراه نشده است.

عزتی سهمیه اختصاص یافته برای تاکسی‌های درون شهری را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمت بنزین، آستانه تحمل رانندگان تاکسی دردست آنالیزاست.

وی گفت: ۳ هزار و ۵۰۰ خودرو در رابطه با سرویس مدارس شناسایی شده که بیش از ۲ هزار عدد از این خودروها را وسایل نقلیه شخصی شامل می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری قم ابراز کرد: ساماندهی و تعیین تکلیف سرویس مدارس مساله مهمی بوده که باید در سطح استان برای جلوگیری از افزایش قیمت ها صورت بگیرد.

عزتی تصریح کرد: کرایه وانت‌بارهای شهر قم به صورت ناچیز افزایش یافته‌است، سهمیه اختصاص یافته به وانت بارهای استان بسیار محدود و ناکافی است.

وی گفت:‌ ۱۵ هزار وانت درسطح استان شناسایی شده که از این بین بیش از ۱۲ هزار وانت به صورت آزاد فعالیت کرده و پروانه‌ای از سازمان تاکسیرانی و یا اداره کل راهداری دریافت نکرده‌اند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری قم خاطرنشان کرد: وانت بارهای برون شهری قم برای دریافت سهمیه بنزین باید نسبت به دریافت پروانه فعالیت از ادارهکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اقدام کنند.