13.9 C
شهر مقدس قم
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ورود / عضویت
اخبار مناطق

حضور شهردار منطقه ۴ در سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری قم

 شهردار منطقه 4 به منظور ارتباط مستقیم تلفنی و پاسخگویی به سوالات شهروندان در سامانه ارتباطات مردمی 137 شهرداری قم حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار، در راستای نهضت پاسخگویی مدیران شهری شهرداری قم  به شهروندان با عنوان شهروند پرسشگر ، مدیر پاسخگو ،شهردار منطقه،معاونین و جمعی از مسئولین شهرداری منطقه چهار در سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷  شهرداری قم با هدف تحقق ارتباط مستقیم و بی واسطه با شهروندان در مدیریت شهری حضور بهم رساندند.

مهندس مهدی اصفهانیان مقدم شهردار منطقه ۴ در روز چهارشنبه مورخ ۸آبانماه به همراه معاونین و جمعی از پرسنل شهرداری منطقه در سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری قم حضور پیدا کردند و به طور مستقیم پاسخگوی درخواست های شهروندان بودند.

وی با تاکید بر پاسخگویی به موقع و پیگیری موثر درخواست های شهروندان بیان داشت : پاسخگویی مستمر شیوه مناسبی در ارتباط بین شهروندان و مدیریت شهری و تحقق اهداف و در نهایت مشارکت آنان در مسایل اجتماعی و پیشبرد اجرای پروژه های فنی و عمرانی و ترافیکی و خدمات شهری است.

اصفهانیان مقدم  در ادامه خاطر نشان کرد : حضور در سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ به منظور تحقق پاسخگویی در مدیریت شهری و با عنایت به بهره گیری از این سامانه در راستای رفع سریع و مناسب مشکلات مردم صورت می پذیرد.

وی سامانه ۱۳۷ را زمینه‌ای برای تسهیل روابط بین مسؤولان و مردم دانست و عنوان کرد که این سامانه باعث می‌شود  احساس رضایت شهروندان  و عدالت اجتماعی افزایش یابد و بسیار ارزشمند است.