33.3 C
شهر مقدس قم
۲۱ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار سازمان ها

قم به شهر ” دوست دار کودک” تبدیل می شود

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم بیان کرد: سیاست شهر دوست دار کودک همزمان با تمام شهرداریهای کشور در شهرداری قم در حال پیگیری و اجراست.

ابوالقاسم مقیمی اضافه کرد: در شهر دوست دار کودک، فضای کالبدی شهر به نحوی طراحی می شود که در آن فضاهای بازی به حد کافی برای کودکان پیش بینی شده باشد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم ادامه داد: همچنین مبلمان شهری شهر دوست دار کودک متناسب با روحیات کودکان و محل بازی و عبور و مرور آنها امن است.

مقیمی خاطرنشان کرد: احداث بوستان کودک در قم و تجهیز وسایل بازی در بوستان ها و شهربازی ها شهر قم از مصادیق توسعه سیاست شهر دوست دار کودک در شهرداری قم است.

وی ادامه داد: همچنین ارائه آموزش های مهارت زندگی، برگزاری جشنواره مرتبط با حقوق شهروندی و افزایش نشاط اجتماعی نیز در راستای شهر دوست دار کودک در شهرداری قم دنبال می شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم عنوان کرد: در سراهای محله شهر قم نیز مهارت های مختلف زندگی مانند مهارت نه گفتن به کودکان و جنگ های نشاط کودک و مهارت ذهنی به صورت مستمر ارائه می شود.

مقیمی تاکید کرد: برای فرهنگ سازی در زمینه مدیریت پسماند، به زودی فرهنگ سرای خدمات شهری راه اندازی می شود.