36 C
شهر مقدس قم
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار منطقه 7

شورای عالی شهرسازی درباره خیابان استاد فقیهی تجدید نظر کند

شهردار منطقه هفت قم گفت: اعتراض مردم به حذف طرح احداث خیابان 26 متری استاد فقیهی توسط شواری عالی شهرسازی و معماری درست و شهرداری نیز با نظر مردم موافق است.

مجید متین فر با اشاره به وضعیت کوچه سه خیابان ۱۹دی، اظهار کرد: این کوچه تنها معبر اتصال خیابان ۱۹ دی به ۴۵ متری عمار یاسر است که طرح تعریض آن به چند دلیل متوقف شده است.

شهردار منطقه هفت قم با اشاره به اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور این منطقه را بافت تاریخی و میراثی می داند، اظهار کرد: اعتراض مردم در بحث حذف طرح احداث خیابان ۲۶ متری استاد فقیهی است که قرار بود از روبه روی مخابرات آغاز و تا عمار یاسر ادامه یابد، ولی این شورا به دلیل قرار گرفتن منطقه در بافت تاریخی طرح را حذف کرده است.

متین فر ادامه داد: نظر مردم این است که بدون در نظر گرفتن و اطلاع از مشکلات و معضلات مردم صرفاً به این دلیل که بافت منطقه و کوچه های قرار گرفته در این طرح، قدیمی است طرح احداث خیابان را حذف کرده‌اند، این موضوع در حالی است که حتی یک خانه تاریخی و اثر میراث فرهنگی در مسیر طرح وجود ندارد.

وی افزود: نظر شهرداری نیز موافق با نظر مردم است چراکه صرفاً قدیمی بودن محلات دلیلی بر تاریخی بودن آن نیست و در مسیر این طرح نیز میراث فرهنگی ملک خاصی را ثبت نکرده و در واقع علتی ندارد که شورای عالی شهرسازی و معماری طرح احداث خیابان را حذف کرده است.

شهردار منطقه هفت قم در پایان با اشاره به اینکه درخواست های مردم و نظر شهرداری برای پیگیری به استانداری منعکس شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع باید از طریق معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم برای تجدیدنظر، مجددا در دستور کار کمیسیون ماده ۵ قرار گیرد.