13.9 C
شهر مقدس قم
۲۱ مهر ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

اولین دوره مسابقات تیمی پرچم در ساحل به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم