24.3 C
شهر مقدس قم
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ورود / عضویت
اخبار مناطق

اجرای طرح مناسب سازی و ایجاد گذرگاه های عبور عابر پیاده در منطقه هشت

شهردار منطقه هشت قم از اجرای طرح مناسب سازی و ایجاد گذرگاه های عبور عابر پیاده و نصب سامانه های ویلچر گذر در سطح منطقه خبر داد.

ابوالفضل مستقیمی با بیان اینکه این طرح با هدف ایمن سازی عبور عرضی در معابر اصلی اجرا می شود، ابراز داشت: سهولت تردد عابران پیاده و معلولین جسمی از اهداف طرح فوق می باشد.
وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به مطالعات منطقه ای این سامانه ها در معابر اصلی و محل تردد دانش آموزان و مقابل مراکز پر تجمع اداری و خدماتی نصب می شود.
مستقیمی در ادامه خاطر نشان کرد: از این سامانه ها تاکنون در بلوارهای شهروند، امامت و دانشگاه نصب شده است و ۲۱ نقطه دیگر از معابر اصلی سطح منطقه در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به هزینه اجرای این طرح افزود: طبق برآوردهای اولیه جهت نصب این سامانه ها یک میلیارد و پانصد میلیون ریال هزینه خواهد شد.