35.4 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار معاونت ها

مناسب‌سازی، شرط صدور پایان کار ساختمان در قم است

مدیرکل طرح های توسعه شهرداری قم گفت: با سیاست‌های جدید شهرداری پروانه پایان کار برای واحدهایی که ضوابط مناسب سازی را رعایت نکرده باشند، صادر نمی‌شود.

محسن صادقی امینی در جلسه ستاد هماهنگی و مناسب سازی قم، افزود: در یک سال اخیر به هیچ مجتمع و واحدی که مناسب‌سازی های لازم را انجام نداده، پروانه پایان کار صادر نشده است.

مدیرکل طرح های توسعه شهرداری قم ادامه داد: وضعیت مناسب‌سازی در سطح شهر قم برغم اینکه در مقایسه با شهرهای دیگر وضعیت مطلوب تری دارد اما همچنان رضایت بخش و مطلوب نیست.

صادقی امینی عنوان کرد: برای بهبود و پیگیری مصوبات مربوط به مناسب سازی شهری باید جلسات مربوط به این مبحث به صورت مستمر و بدون وقفه انجام بگیرد.

وی گفت: در بودجه سال ۹۸، در تمام مناطق هشت‌گانه شهرداری قم بودجه مناسب‌سازی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان تصویب شده که در سالهای آینده می تواند این ردیف بودجه با افزایش های قابل توجه پیدا کند.

مدیرکل طرح های توسعه شهرداری قم با تاکید بر نیاز روزافزون جوامع در توسعه فرایندهای مناسب‌سازی ویژه افراد معلول، نابینا و ناشنوا، تاکید کرد: مناسب سازی یک امر مستمر بوده که باید همواره ادامه داشته باشد.