9.5 C
شهر مقدس قم
۲ اسفند ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس سطح شهر قم در مناطق هشتگانه توسط شهرداران مناطق

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس مناطق هشتگانه شهر قم توسط شهرداران مناطق نواخته شد.