35.9 C
شهر مقدس قم
۲۵ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار مناطق

تماس شهروندان با ۱۳۷ نشان دهنده تقویت روحیه مطالبه گری و مشارکت در امور شهری است

شهردار منطقه 2 قم گفت: ارتباط مستقیم با شهروندان منجر به پایش مشکلات عمومی می شود.

رضا رحیمی شهردار منطقه دو با حضور در سامانه ۱۳۷ جهت ارتباط با شهروندان و پاسخگویی به درخواست ها و سئوالات ایشان، گفت: ۱۳۷ فرصتی است برای مردم تا بتوانند به مدیران شهری، شکایات، درخواست ها، گزارشات، مشاوره، راهنمایی و ارائه ایده و پیشنهادات را انعکاس دهند.

وی با تاکید بر اینکه ارتباط مستقیم با شهروندان منجر به پایش مشکلات عمومی می شود، تصریح کرد: افزایش مشارکت مردمی در نظارت همگانی، تقویت و اعتماد مردم به مسئولان و نیز افزایش رضایت مردمی، از طریق ارتقای کیفیت پاسخگویی مدیران شهری به مردم محقق می شود.

رحیمی افزود: مطرح شدن مسائل و مشکلات از سوی شهروندان، فرصتی برای دستگاه و مدیران مجموعه می باشد تا با شناسایی آنها از طریق مردم، برنامه ریزی نموده و با برطرف شدن این موارد، سطح رضایتمندی را افزایش دهند.

شهردار منطقه ۲ با بیان اینکه با آگاه سازی شهروندان از روند هوشمند سازی صدور پروانه، بسیاری از مشکلات آنها کاسته می شود، بر لزوم آشنایی شهروندان با حقوق خود برای انجام معاملات و همچنین ساخت و سازها تاکید کرد.