22.6 C
شهر مقدس قم
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

کف سازی سوله های ورزشی مناطق یک و شش شهرداری قم