22.6 C
شهر مقدس قم
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ورود / عضویت
اخبار سازمان ها

افزایش ۴.۵ مترمربعی سرانه کل فضای سبز قم در چهار سال اخیر

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از افزایش 4.5 مترمربعی سرانه کل فضای سبز قم در چهار سال اخیر خبر داد.

به گزارش شهرنیوز، پیام جوادیان با اشاره به سرانه فضای سبز شهر قم، اظهار کرد: چند نوع سرانه وجود دارد که شامل سرانه کل، اکولوژیکی، شهری و جنگلی؛ حاصل تقسیم مساحت این سرانه‌ها به جمعیت طبق استاندارد وزارت کشور سالیانه دو بار اندازه‌گیری شده و به وزارت کشور ارسال می‌شود که در حال حاضر سرانه فضای سبز شهری قم ۴.۵ مترمربع به ازای هر شهروند است که در مقایسه با سال ۹۴ که سه مترمربع به ازای هر شهروند بوده، ۱.۵ مترمربع افزایش سرانه فضای سبز شهری را طی چهار سال داشته ایم.

وی سرانه فضای سبز جنگلی قم را حدود ۱۵ مترمربع به ازای هر شهروند دانست که درسال ۹۴ بالغ بر ۱۲ مترمربع بوده است و افزود: این سرانه طی چهار سال سه مترمربع افزایش داشته است.

جوادیان ادامه داد: سرانه کل فضای سبز شهر نیز شامل فضای سبز جنگلی و شهری تقسیم بر جمعیت در سال ۹۴ حدود ۱۵ مترمربع بوده که جمعیت یک میلیون و ۲۸۸ هزار نفر در نظر گرفته شده است، سرانه کل فضای سبز فعلی حدود ۱۹.۵ مترمربع است که حدود ۴.۵ مترمربع افزایش یافته است.

وی گفت: یک نوع سرانه فضای اکولوژیکی نیز داریم که شامل کل فضاهای سبز شهر چه در اختیار شهرداری چه خارج از اختیار شهرداری است، کل مساحت فضای سبز شهر قم ۲ هزار و ۴۲۱ هکتار است که براساس آمار جی آی اس اقتباس شده است که از این مقدار هزار و ۸۷۴ هکتار جنگلی، کمربند سبز و قطعات اطراف شهر و ۵۴۷ هکتار شهری شامل میادین، رفیوژها و پارک‌های شهری است.