25.2 C
شهر مقدس قم
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

یکصد و دومین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران

یکصد و دومین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با حضور دکتر سقائیان نژاد برگزار شد.

به گزارش شهرنیوز، یکصد و دومین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با حضور دکتر سقائیان‌نژاد برگزار شد.