23.7 C
شهر مقدس قم
۱ مهر ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

برگزاری برنامه های جمعه های نشاط توسط سازمان فرهنگی،هنری،ورزشی شهرداری قم