33.3 C
شهر مقدس قم
۲۱ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار شهردار

توجه به مقوله منطقه محوری راهکار موثر جهت حرکت پرشتاب مدیریت شهری است

شهردار قم گفت:استقلال شهرداران مناطق و توجه به مقوله منطقه محوری راهکار موثر جهت حرکت پرشتاب مدیریت شهری است.

به گزارش شهرنیوز، دکتر سقاییان نژاد شهردار قم در جلسه شورای شهرداران که با حضور معاونین و شهرداران مناطق هشتگانه در ساختمان شهرداری قم برگزار شد،گفت: استقلال شهرداران مناطق و توجه به مقوله منطقه محوری راهکار موثر جهت حرکت پرشتاب مدیریت شهری است.

دکتر سقاییان نژاد شهردار قم در این جلسه با اشاره به جلسات مستمر این شورا و بازخورد خوبی که از مسئولین شهرداری دریافت می شود، گفت: استقلال شهرداران مناطق و توجه به مقوله منطقه محوری راهکار موثر جهت حرکت پرشتاب مدیریت شهری است که توجه به منطقه محوری می بایست جزو اولویت های شهرداران قرار گیرد.

در این جلسه شهرداران مناطق گزارشی از برنامه ها و اقدامات و تدابیر اندیشیده شده در خصوص مواجهه با بارندگی های  پاییز و زمستان ارائه نموده و پیشنهاداتی نیز جهت بررسی  مطرح گردید.

گفتنی است: به طور میانگین هر ۱۵روز جلسه شورای شهرداران شهرداری قم با حضور شهردار قم، معاونین و شهرداران مناطق هشتگانه در ساختمان شهرداری قم با موضوعات مختلفی جهت رفع موانع مشکلات در مناطق و پیشبرد اهداف شهرداری برگزار می‌شود.