28.7 C
شهر مقدس قم
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش تصویری

آماده سازی محل عرضه دام زنده و ذبح بهداشتی توسط شهرداری قم در روز عید قربان

اقدامات در روز عید قرباناقدامات در روز عید قربان