12.4 C
شهر مقدس قم
۳۰ بهمن ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

آماده سازی محل عرضه دام زنده و ذبح بهداشتی توسط شهرداری قم در روز عید قربان

اقدامات در روز عید قرباناقدامات در روز عید قربان