27.2 C
شهر مقدس قم
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش تصویری

عملیات اطفاء حریق بازار کهنه قم توسط سازمان آتش نشانی شهرداری قم

    منبع:خبرگزاری مهر عکاس:مهدی بخشی

 

 

آتش سوزی در بازار کهنه قم‎آتش سوزی در بازار کهنه قم‎آتش سوزی در بازار کهنه قم‎آتش سوزی در بازار کهنه قم‎آتش سوزی در بازار کهنه قم‎آتش سوزی در بازار کهنه قم‎آتش سوزی در بازار کهنه قم‎آتش سوزی در بازار کهنه قم‎آتش سوزی در بازار کهنه قم‎

منبع:خبرگزاری مهر

عکاس:مهدی بخشی