8.7 C
شهر مقدس قم
۳۰ بهمن ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

عملیات اطفاء حریق بازار کهنه قم توسط سازمان آتش نشانی شهرداری قم

    منبع:خبرگزاری مهر عکاس:مهدی بخشی

 

 

آتش سوزی در بازار کهنه قم‎آتش سوزی در بازار کهنه قم‎آتش سوزی در بازار کهنه قم‎آتش سوزی در بازار کهنه قم‎آتش سوزی در بازار کهنه قم‎آتش سوزی در بازار کهنه قم‎آتش سوزی در بازار کهنه قم‎آتش سوزی در بازار کهنه قم‎آتش سوزی در بازار کهنه قم‎

منبع:خبرگزاری مهر

عکاس:مهدی بخشی