۲۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار شورا

تاکید بر ضرورت حمایت از خیرین برای توسعه امکانات آموزشی و فرهنگی شهر قم

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم بر ضرورت حمایت از خیرین برای توسعه امکانات آموزشی و فرهنگی شهر قم تاکید کرد.

حسن مالکی‌نژاد با بیان اینکه در چند ساله اخیر مشکلاتی در حوزه ساخت و ساز برای خیرین مدرسه ساز ایجاد شده است، اظهار کرد: توقع یک خیر در این زمینه حمایت و انجام امور خارج از بروکراسی در جهت تسهیل در فرآیند ساخت و ساز و تشویق این خیرین است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه عدم توجه به این مهم موجب شده است که بسیاری از خیرین در این دایره قرار نگرفته و از استان قم خارج شوند، خاطرنشان کرد: این مهم نیز باید مورد توجه قرار گیرد که یک خیر مدرسه ساز، صرفا در ساخت مدرسه مشارکت ندارد و با پیوست مسجد ساخت سایر مراکز را نیز انجام می دهد.

مالکی نژاد با تاکید بر ضرورت حمایت از خیرین برای توسعه امکانات آموزشی و فرهنگی شهر قم، تصریح کرد: شهرداری نیز باید با تسهیل در صدور پروانه زمینه ساز این مهم باشد تا مشوقی باشد برای این خیرین که به دور از هرگونه توقعی در جهت توسعه فضای آموزشی در کشور قدمی برمی دارند.