34.7 C
شهر مقدس قم
۲۳ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار سازمان بهسازی

سازمان بهسازی اطراف حرم از نظر کارهای عمرانی و ساماندهی بافت های فرسوده نهادی مهم و ارزشمند در سطح شهر می باشد

استاندارقم گفت: سازمان بهسازی اطراف حرم از نظر کارهای عمرانی و ساماندهی بافت های فرسوده نهادی مهم و ارزشمند در سطح شهر بوده که باید طرح های عمرانی ویژه ای برای اجرا به آن سپرده شود.

بهرام سرمست در جلسه شورای سازمان نوسازی و بهسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) در سالن جلسات استانداری، افزود: شورای بهسازی اطراف حرم مطهر برای ادامه فعالیت های عمرانی پیش بینی شده باید در سال ۹۸ به صورت مستمر تشکیل گردد.

استاندارقم همچنین با اشاره به مبحث آماده سازی اراضی ۴۸ هکتاری پردیسان برای ساماندهی اطراف این مکان مقدس، گفت: سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر باید برای آماده سازی اراضی ۴۸ هکتاری پردیسان برنامه عملیاتی خود را تدوین و ارائه دهد.

سرمست ادامه داد: سازمان بهسازی اطراف حرم از نظر کارهای عمرانی و ساماندهی بافت های فرسوده نهادی مهم و ارزشمندی در سطح شهر بوده که باید طرح های عمرانی ویژه ای برای اجرا به آن سپرده شود.

وی خاطرنشان کرد: وجود برخی قوانین مغایر سبب شده تا فعالیت های این سازمان نسبت به گذشته محدود شود که در این شرایط باید به دنبال پیش بینی مدلی برای خروج این سازمان از بن بست بود.

استاندارقم دربخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به ضرورت ساماندهی مشکلات گره خورده میدان شهید مطهری قم، گفت: ضابطه معماری و شهرسازی این میدان باید تا پایان مهرماه سال جاری به صورت کامل تعیین تکلیف شود.

سرمست افزود: شهرداری قم برای ساماندهی میدان شهید مطهری باید طرح مطالعاتی خود را تدوین و زمان‌بندی مشخصی برای بهره برداری از آن مشخص کند.

وی خاطرنشان کرد: نقطه ابتدایی در ساماندهی این میدان، تهیه طرح جامع سرمایه گذاری آن توسط شهرداری است که ضوابط مورد نظر در آن پیش بینی و احصا می شود.

استاندارقم اضافه کرد: سرمایه گذاران با توجه به ماهیت وجودی خود به دنبال سود و منعفت هستند اما این ویژگی دلیل مناسبی برای کاهش یا قطع همکاری با سرمایه گذاران در این میدان نیست.

سرمست در ادامه با اشاره به مشکلات بازار شمسه قم، عنوان کرد: در رابطه با جانمایی آسانسور در این بازار نیز باید جمعی جامع بین منافع سرمایه گذاران، شهروندان و همچنین کسبه انجام بگیرد.