35.4 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار مناطق

اجرای عملیات خط کشی محوری بلوار یادگار امام(ره) در منطقه دو

شهردار منطقه دو از اجرای عملیات خط کشی طولی بلوار یادگار امام(ره) در منطقه دو شهرداری قم خبر داد.

رضا رحیمی افزود: این عملیات پس از اجرای روکش آسفالت در این بلوار به منظور تسهیل در عبور و مرور شهروندان صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: این عملیات شامل اجرای خط کشی در مسیر رفت و برگشت بلوار یادگارامام به متراژ ۱۲ هزار متر طول و در محدوده منطقه دو شهرداری قم است که با استفاده از رنگ سرد ترافیکی و به صورت ممتد و منقطع انجام شده است.

وی عنوان کرد: عملیات خط کشی این معابر با رعایت استاندارد معابر شهری و با استفاده از یک دستگاه خط کشی تمام اتوماتیک و توسط نیروهای ترافیکی سازمان اجرایی شده است.