37.9 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار معاونت ها

سهم مردم از درآمدهای شهرداری به ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است

معاون برنامه ریزی و سرمایه‌ انسانی شهرداری قم گفت: سهم مردم از درآمدهای شهرداری به 700 میلیارد تومان رسیده است یعنی مردم زمانی که می‌بینند شهر در حال توسعه است و زیرساخت‌ها گسترش یافته در آبادانی شهر سرمایه‌گذاری کرده و مشارکت می‌کنند.

به گزارش شهرنیوز، محسن رنجبر با بیان اینکه از ۵۴۵ میلیارد تومان درآمد شهرداری در سال ۹۳ حدود ۱۵۰ میلیارد تومان آن از محل عوارض پرداختی مردم تامین می‌شده است، خاطرنشان کرد: سهم مردم از درآمدهای شهرداری به ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است یعنی مردم زمانی که می‌بینند شهر در حال توسعه است و زیرساخت‌ها گسترش یافته در آبادانی شهر سرمایه‌گذاری کرده و مشارکت می‌کنند.

معاون برنامه ریزی و سرمایه‌انسانی شهرداری قم با تاکید بر اینکه شهرداری سالیانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای نظافت شهری هزینه می‌کند، خاطرنشان کرد: عوارضی که مردم به شهرداری پرداخت می‌کنند با وجود اینکه انباشت‌هایی از گذشته داریم نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان است و مابقی این درآمد از طریق بهای خدمات و مباحث ساختمانی است و امیدواریم مردم سرمایه‌گذاری در شهر داشته باشند تا آبادانی شهر را ببینیم.

رنجبر با اشاره به اختصاص بودجه‌ای برای سرمایه گذاری در هر منطقه، گفت: شهرداری برای توسعه زیرساخت‌ها باید به تحقق درآمد پایدار توجه کند و یکی از این راه‌ها سرمایه‌گذاری است. دستورالعمل ویژه‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری داریم که در جلساتی با حضور شهردار و اعضای شورا و متخصصان تصمیمات عاجل در خصوص پروژه‌های سرمایه‌گذاری گرفته می‌شود.