لینک خبر: https://www.qom.ir/?p=27251 ناریخ خبر: ۲۳ تیر ۱۳۹۸

جشن بزرگ خانوادگی میلاد امام رضا(ع) و افتتاحیه فاز اول شهرک خدماتی خودرو

جشن میلاد امام رضاجشن میلاد امام رضاجشن میلاد امام رضاجشن میلاد امام رضاجشن میلاد امام رضاجشن میلاد امام رضاجشن میلاد امام رضاجشن میلاد امام رضاجشن میلاد امام رضاجشن میلاد امام رضاجشن میلاد امام رضاجشن میلاد امام رضاجشن میلاد امام رضاجشن میلاد امام رضاجشن میلاد امام رضاجشن میلاد امام رضاجشن میلاد امام رضاجشن میلاد امام رضا