35.3 C
شهر مقدس قم
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش تصویری

حضور شهردار و معاونین شهرداری قم در سامانه ۱۳۷ و پاسخگویی به مسائل و مشکلات شهروندان

حضور شهردار در سامانه ۱۳۷حضور شهردار در سامانه ۱۳۷حضور شهردار در سامانه ۱۳۷حضور شهردار در سامانه ۱۳۷حضور شهردار در سامانه ۱۳۷حضور شهردار در سامانه ۱۳۷پاسخگویی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در سامانه ۱۳۷ و جوابگویی به مسائل و مشکلات شهروندانپاسخگویی معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم در سامانه ۱۳۷ و جوابگویی به مسائل و مشکلات شهروندانحضور مدیرکل امور شهر در سامانه ۱۳۷ و پاسخگویی به مسائل و مشکلات شهروندانحضور مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم در سامانه ۱۳۷ و پاسخگویی به مسائل و مشکلات شهروندانحضور دکتر امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در سامانه ۱۳۷ شهرداری قمحضور دکتر امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در سامانه ۱۳۷ شهرداری قم