4.3 C
شهر مقدس قم
۴ بهمن ۱۳۹۸
ورود / عضویت
Fa | En | Ar
گزارش تصویری

برگزاری جشنواره اقوام و عشایر در بوستان علوی توسط سازمان فرهنگی،هنری،ورزشی شهرداری قم

جشنواره اقوام و عشایرجشنواره اقوام و عشایرجشنواره اقوام و عشایرجشنواره اقوام و عشایرجشنواره اقوام و عشایرجشنواره اقوام و عشایرجشنواره اقوام و عشایرجشنواره اقوام و عشایرجشنواره اقوام و عشایر