13.9 C
شهر مقدس قم
۲۱ مهر ۱۳۹۸
ورود / عضویت
اخبار معاونت ها

عدم پرداخت سالیانه عوارض خودرو مشمول ۲ درصد جریمه ماهیانه می‌شود

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت: چنانچه عوارض خودرو در موعد مقرر خود پرداخت نـشود، مشمول ۲ درصد جریمـه به‌ ازای هرماه تأخیر خواهد شد.

علی‌اصغرجدی با اشاره به بند «ب» ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بر اساس قانون مذکور، مالکان خودروهای سواری و وانت‌ دوکابین اعم‌ از تولید داخلی یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ  ۱٫۵ در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی (وارداتی) براساس قیمت‌های مندرج در جداولی که سازمان مالیاتی کشور اعلام می‌دارد به حساب شهرداری محل فعالیت واریز نمایند.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با تأکید بر اینکه چنانچه این عوارض در موعد مقرر خود پرداخت نـشود، مشمول ۲ درصد جریمـه به‌ ازای هرماه تأخیر خواهد شد.

جدی افزود: شهروندان می‌توانند با پرداخت سالیانـۀ عوارض خودروی خود از مزایای عدم شمول ۲ درصد جریمـۀ ماهانـه برخوردار شوند.

وی به اشاره به ورود افراد سودجو در این‌ زمینـه، گفت: برخی افراد با طرح این ادعا که جرایم آنها قابل بخشودگی می‌باشد و یا می‌توانند عوارض خود را در شهرهای دیگر با مبلغ پایین‌تر پرداخت نمایند، هشدار داد: کسانی‌که به این افراد مراجعه می‌کنند، مطمئن باشند دچار ضرر و زیان خواهند شد، زیرا درصورت برگشت به شهر محل دریافت عوارض باید بـطور مجدّد این عوارض را طبق قانون پرداخت کنند.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم یادآورشد: مالکان برای پرداخت عوارض می‌توانند به شهرداری مرکز قـم و یا دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه و یا از طریق سامانـۀ خدمات الکترونیکی شهرداری قـم بـصورت اینترنتی پرداخت نمایند.

جدی بیان داشت: شهروندان باید در نظر داشته باشند با پرداخت این عوارض در سازندگی شهر مشارکت می‌کنند و سبب می‌شوند عمران و آبادی شهر، سرعت بیشتری به‌خود بـگیرد.

وی درخصوص موارد مصرف عوارض خودرو، گفت: درآمد حاصل‌از این عوارض، صرف بهبود عبور و مرور، حمل‌ و نقل و بهبود محیط شهری می‌گردد.