36.4 C
شهر مقدس قم
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار معاونت ها

عدم پرداخت سالیانه عوارض خودرو مشمول ۲ درصد جریمه ماهیانه می‌شود

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت: چنانچه عوارض خودرو در موعد مقرر خود پرداخت نـشود، مشمول ۲ درصد جریمـه به‌ ازای هرماه تأخیر خواهد شد.

علی‌اصغرجدی با اشاره به بند «ب» ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بر اساس قانون مذکور، مالکان خودروهای سواری و وانت‌ دوکابین اعم‌ از تولید داخلی یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ  ۱٫۵ در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی (وارداتی) بر اساس قیمت‌های مندرج در جداولی که سازمان مالیاتی کشور اعلام می‌دارد به حساب شهرداری محل فعالیت واریز نمایند.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با تأکید بر اینکه چنانچه این عوارض در موعد مقرر خود پرداخت نـشود، مشمول ۲ درصد جریمـه به‌ ازای هرماه تأخیر خواهد شد.

جدی افزود: شهروندان می‌توانند با پرداخت سالیانـۀ عوارض خودروی خود از مزایای عدم شمول ۲ درصد جریمـۀ ماهانـه برخوردار شوند.

وی به اشاره به ورود افراد سودجو در این‌ زمینـه، گفت: برخی افراد با طرح این ادعا که جرایم آنها قابل بخشودگی می‌باشد و یا می‌توانند عوارض خود را در شهرهای دیگر با مبلغ پایین‌تر پرداخت نمایند، هشدار داد: کسانی‌ که به این افراد مراجعه می‌کنند، مطمئن باشند دچار ضرر و زیان خواهند شد، زیرا در صورت برگشت به شهر محل دریافت عوارض باید بـه طور مجدّد این عوارض را طبق قانون پرداخت کنند.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم یادآورشد: مالکان برای پرداخت عوارض می‌توانند به شهرداری مرکز قـم و یا دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه و یا از طریق سامانـۀ خدمات الکترونیکی شهرداری قـم بـه صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

جدی بیان داشت: شهروندان باید در نظر داشته باشند با پرداخت این عوارض در سازندگی شهر مشارکت می‌کنند و سبب می‌شوند عمران و آبادی شهر، سرعت بیشتری به‌ خود بـگیرد.

وی در خصوص موارد مصرف عوارض خودرو، گفت: درآمد حاصل‌ از این عوارض، صرف بهبود عبور و مرور، حمل‌ و نقل و بهبود محیط شهری می‌گردد.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم در پایان بیان داشت: شهرداری مانند سال گذشته برنامه ای برای تمدید مهلت تخفیفات ساختمانی از ۲۲ بهمن ماه به بعد نداشته لذا از شهروندان تقاضا نمود از هم اکنون مدارک اخذ پروانه ساختمانی یا گواهی عدم خلاف خود را تکمیل نموده تا دچار ازدحام روزهای پایانی تخفیفات نگردند.