17.7 C
شهر مقدس قم
۲ آبان ۱۳۹۸
ورود / عضویت
برنامه ریزی و منابع انسانی

۱۲۲ محله قم دارای برنامه ارتقای کیفی می شوند

معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با بیان اینکه برنامه ارتقای کیفی برای تمام ۱۲۲ محله شهر در دستور کار است، گفت: بر اساس برنامه چشم انداز قم، هر محله دارای برنامه ارتقای کیفی است که اجرای این طرح، زمینه مشارکت و نقش آفرینی مردم را توسعه محلات فراهم می کند.

محسن رنجبر قبل از ظهر امروز در دیدار شهردار قم با اصحاب رسانه، ارتقای سرمایه اجتماعی را مورد نیاز شهرداری ها دانست و گفت: شهرداری جز با مشارکت مردم امکان ارائه خدمات ندارد که توسعه مشارکت‌های اجتماعی نیازمند ارتقای زیرساخت هاست.

معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد طرح های شهرداری محقق شده است، افزود: با استفاده از سیستم راهبردی برآورد طرح های شهرداری، آخرین وضعیت طرح ها به صورت مستمر رصد و ارزیابی شده و خطاها و انحراف ها در اجرای آنها را مشخص می کند که این سامانه در پیگری برای تحقق طرح ها بسیار اثرگذار است.

رنجبر همچنین با اشاره به نهایی شدن مقدمات اجرای کارت شهروند الکترونیک در قم، گفت: مراحل راه‌اندازی آزمایشی این کارت آغاز شده است که با اتمام این آزمایش ها، به زودی این کارت ها در مرحله اول جای بلیت‌های کاغذی اتوبوس ها و در مراحل بعدی امکان پیگیری بسیاری از خدمات شهری قم از طریق این کارت فراهم می شود.

وی یکی از برنامه های در نظر گرفته شده برای تحقق شهر خلاق و هوشمند را صدور قم کارت عنوان کرد و گفت: قم کارت نوعی کارت هوشمند شهری است که تمام خدمات شهرداری، امور پولی و مالی می‌تواند از طریق آن به صورت الکترونیکی انجام شود.

معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم همچنین با اشاره به برخی اخبار پیرامون تبدیل وضعیت تعدادی از نیروهای شهرداری به صورت گزینشی، گفت: از ۱۷ سال قبل با مستقل شدن شهرداری ها، نحوه استخدام و قرارداد بستن افراد با شهرداری ها معلوم نیست.

رنجبر ادامه داد: با مصوبه دوره چهارم شورای اسلامی شهر قم در سال ۹۳، مجوز تبدیل وضعیت ۱۲۰ تن از نیروهای شرکتی شهرداری قم داده شد که روند این تبدیل وضعیت این افراد چند سال به طول انجامیده است به گونه ای که برخی از آنها در ماههای گذشته وضعیت آنها نهایی شد.

وی تاکید کرد: هیچگونه تبدیل وضعیت جدید در سال های اخیر به تصویب نرسیده است، به همین دلیل تبدیل وضعیتی در شهرداری قم نداریم.