29.8 C
شهر مقدس قم
۱۹ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار سازمان بهسازی

اخذ گواهینامه صلاحیت حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

مدیرعامل سازمان زیباسازی ، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر از صدور گواهینامه صلاحیت موضوع ماده ۴ قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمدی شهری برای عمران و احیاء بافت فرسوده قم خبر داد.

علیرضا خاکی با اعلام این خبر بیان کرد: دارنده این گواهینامه با رعایت حدود صلاحیت و ظرفیت بر اساس رتبه کسب شده می تواند در زمینه اختیاراتی که از سوی مجریان طرح های احیا، بهسازی و نوسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و شهرداری ها) واگذار خواهد شد، مطابق قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه فعالیت نماید.
وی افزود: طبق این قانون مجریان طرح های احیاء ، بهسازی و نوسازی (وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها) می توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکتها و یا سازمان های وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرای و واگذار نمایند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی ، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر تاکید کرد: صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) تعیین می نماید.
وی خاطر نشان کرد: تاکنون در شهر قم تنها این سازمان از رتبه برخوردار می باشد.