لینک خبر: https://www.qom.ir/?p=25826 ناریخ خبر: ۵ تیر ۱۳۹۸

توزیع فیش های عوارض نوسازی در سطح منطقه هشت

شهردار منطقه هشت قم از توزیع فیش های عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند در سطح این منطقه خبر داد.

ابوالفضل مستقیمی با بیان اینکه پرداخت به موقع عوارض از سوی شهروندان به توسعه کمی و کیفی شهر کمک می کند، ابراز داشت: یکی از راه های تحقق درامد های پایدار شهر قم و کمک به عمران و ابادانی شهر، پرداخت عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند توسط شهروندان می باشد که امیدواریم این مهم توسط شهروندان مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به تخفیفات شهرداری در این زمینه افزود: در صورت پرداخت به موقع عوارض نوسازی تا پایان شهریور سال جاری، شهروندان از ۱۰ درصد تخفیف خوش حسابی برخوردار خواهند شد و طبق تبصره ۴ ماده ۲۶ از ۳۰ درصد تخفیف پسماند بهره مند می شوند.
مستقیمی در ادامه تعداد فیش های صادره را ۱۰هزار عدد عنوان کرد و اظهار داشت: امید است با همکاری و همیاری شهروندان محترم منطقه در پرداخت به موقع عوارض نوسازی، شاهد رونق بیشتر فعالیت های شهرداری و آبادانی بهتر این منطقه باشیم.