35.4 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار شورا

تقویت همکاری جهاد کشاورزی و شهرداری قم

عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه بسیاری از بوستان‌های شهری قم در گذشته در اختیار جهاد کشاورزی بوده است، گفت: نیاز است همکاری جهاد کشاورزی با سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تقویت شود.

محسن محرری در جلسه شورای اسلامی شهر قم، با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های فرهنگ جهادی جانشین پروری در سطح سازمان است، گفت: خوشبختانه شاهدیم از ابتدای فعالیت سازمان جهاد کشاورزی استان هر مدیری که در جایگاه ریاست قرار گرفته از نیروهای کارشناسی همین سازمان بوده که بسیار قابل توجه است.

عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه روحیه فرهنگ جهادی در سازمان جهاد کشاورزی موجب ایجاد فضای ایثار و جهاد در بین نیروها شده است، خاطرنشان کرد: زمینه‌های مختلف همکاری بین جهاد و شهرداری وجود دارد که باید تقویت شود.

محرری به بوستان‌های شهری اشاره کرد و گفت: بسیاری از بوستان‌های شهری قم در گذشته در اختیار جهاد بوده که نیاز است همکاری با سازمان پارک‌ها صورت گیرد و بیشتر شاهد تقویت فضاهای تفریحی قم باشیم.

در این جلسه محسن رنجبر معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم نیز در این جلسه با بیان اینکه کمیته انطباق براساس قوانین و مقررات باید ببیند این مصوبه شورا با قوانین آئین‌نامه مالی مغایرت نداشته باشد، تصریح کرد: بروکراسی این قضیه انطباق دردسرساز شده است.