26.7 C
شهر مقدس قم
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار شورا

اجرای طرح‌های زیست محیطی برای کنترل ریزگردها

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به طرح‌های زیست محیطی مربوط به ریزگردها، گفت: روزهای پاک شهر بیشتر از قبل شده اما همچنان تهدید وجود دارد و بخش‌هایی از استان منابع اصلی وجود و ایجاد ریزگرد هستند.

حسن بختیاری با اشاره به حوزه‌های همکاری بین جهادکشاورزی و شهرداری، اظهار کرد: در بعضی موضوعات نیاز به همکاری بیشتری است و در برخی مسائل نیز اشتراک منافع وجود دارد و باید هم‌فکری شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم اصلاح انهار کشاورزی را یکی از اقدامات مطلوب مشارکتی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه اقدام مثبتی صورت گرفت و انهار داخل شهر بهسازی شد.

بختیاری همکاری بین مجموعه جهاد کشاورزی و سازمان‌ پارک‌های شهرداری را ضروری دانست و افزود: غذای سالم بحث اساسی امروز کشور ما است که در این زمینه برنامه مشخصی در کشور وجود ندارد و استفاده از کودها و داروهای نامناسب مشکل ساز شده است.

وی با اشاره به طرح‌های زیست محیطی مربوط به ریزگردها، تصریح کرد: روزهای پاک شهر بیشتر از قبل شده اما همچنان تهدید است و بخش‌هایی از استان منابع اصلی وجود و ایجاد ریزگرد هستند که نقش اساسی در کنترل آنها را طرح‌هایی در راستای وظایف جهاد و منابع طبیعی ایفا می‌کنند.