32.6 C
شهر مقدس قم
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار شورا

عدم تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری سبب نگرانی است

رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: عدم تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری سبب نگرانی است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: یکی از موضوعاتی که نگران هستیم و سبب کاهش انگیزه می‌شود، تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و قراردادی است که باید این موضوع اساسی برطرف شود.

عبدالله جلالی با بیان اینکه یک نگرانی در مجموعه ضوابط به‌کارگیری و حقوق و دستمزد و نوع قراردادهای شهرداری داریم اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که نگران هستیم و سبب کاهش انگیزه می‌شود، تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و قراردادی است که باید این موضوع اساسی برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه ما به لحاظ قراردادی، پنج نوع نیروی انسانی داریم، توضیح داد: نیروی رسمی، رسمی کارگری، قرارداد مستقیم، نیروی کار و شرکتی از جمله این قراردادهاست که عدم تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی، انگیزه را کم می‌کند که خواسته جدی ما از مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور این است که با تعیین تکلیف این نیروها موضوع را برطرف کنند.

جلالی تصریح کرد: نیروهایی داریم که بیش از ۱۵ سال است قرارداد دارند و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند، این نگرانی و دغدغه را پرسنل شهرداری در سراسر کشور دارند و اگر تکلیف آنها روشن نشود، انگیزه نیروها را کم می‌کند، بالاخره همیشه نگران هستند و دغدغه دارند که ممکن است شش ماه دیگر عذر آنها را بخواهند.

رئیس شورای شهر قم با اشاره به اینکه قم در بخش ساختار مدیریت شهری به لحاظ کمی خوب عمل کرده است عنوان کرد: از نظر نیروی انسانی که اتفاقاً یکی از معضلات خیلی از کلان‌شهرها است شهر قم بهترین وضعیت را در کل کشور دارد، حتی وزارت کشور، قم را به‌عنوان جایگاه اول رعایت جذب نیروی انسانی تشویق کرد اگر چه صد درصد نمی‌توانیم بگوییم همه نیروها در شهرداری کیفی هستند.

وی تصریح کرد: به لحاظ مدیران هم ادعا نداریم که شهر قم صد درصد مطلوب است اما برآیند و ارزیابی ما خوب است و علی‌رغم مشکلات مالی که وجود دارد، مجموعه مدیرانی که شهر را مدیریت می‌کنند در بخش‌های مختلف رشد و توسعه دارند.