37.9 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
حمل و نقل وترافیک

پیش‌بینی فروش ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در زمینه حمل‌ و نقل شهری

بخشی از درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت می تواند خرج اورهال اتوبوس های ناوگان حمل و نقل عمومی شود.

معاون حمل‌ و نقل شهرداری قم نیز با بیان اینکه سال گذشته شورا فروش ۲۰۰ میلیارد تومان را مصوب کرد، یادآور شد: با آنکه طرح توجیهی هم توسط وزارت کشور تأیید شد ولی تنها ۴۰ میلیارد تومان از آن در نظر گرفته شد که آن‌ هم به علت بدهکاری شهرداری از قم گرفته شد.

عباس ذاکریان با اشاره به پیش‌بینی فروش ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در زمینه حمل‌ و نقل شهری قم ابراز کرد: در حال حاضر ۱۵۰ دستگاه اتوبوس نو داریم و هدف‌گذاری ۱۰۰۰ دستگاهی انجام داده‌ایم ولی شاید هم‌اکنون نیازی به این پول نباشد و ما بتوانیم پول اوراق را برای اورهال اتوبوس‌ها در نظر بگیریم.