13.8 C
شهر مقدس قم
۲ اسفند ۱۳۹۸
ورود / عضویت
اخبار معاونت ها

حرکت در مسیر شایسته سالاری اصلی ترین راهبرد شهرداری در حوزه مدیریت منابع انسانی است

مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری قم عنوان کرد:حرکت در مسیر شایسته سالاری اصلی ترین راهبرد شهرداری در حوزه مدیریت منابع انسانی است.

دکتر سید علی بیگدلی در خصوص رویکردهای حاکم بر مدیریت منابع انسانی در شهرداری گفت: شهرداری به عنوان بزرگترین سازمان خدمات رسانی شهری دایره گسترده ای از ماموریت ها و وظایف را بر عهده دارد و بر اساس ماهیت سازمانی خود، طیفی متنوع از مدیران و کارکنان در رشته ها و شایستگی های مختلف به خدمت گرفته است.

وی افزود: شهرداری قم در سال های اخیر به منظور افزایش کیفیت خدمات رسانی به مجاورین و زائرین بارگاه ملکوتی حضرت معصومه ” سلام الله علیها” سیاست های مختلفی را در خصوص مدیریت منابع انسانی خود پیگیری و اجرایی کرده است که یکی از مهم ترین سیاست های مذکور توسعه شایسته سالاری در نظام جذب، به کارگیری، ارتقاء، توسعه و توانمند سازی منابع انسانی بوده است و هم اکنون فرایند ارتقاء و انتصاب کارکنان بر اساس دستورالعمل انتصابات شهرداری (که بر مبنای چارچوب های قانونی مرتبط تدوین شده) انجام می شود.

بیگدلی بیان کرد: سیاست شایسته سالاری در حوزه مدیریت منابع انسانی همواره مورد تاکید مدیریت ارشد شهرداری بوده و همچنین در اسناد راهبردی شهرداری از جمله سند چشم انداز ۱۴۱۴ مورد تاکید قرار گرفته است.

 مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری قم خاطر نشان کرد: در سال های اخیر کوشیده ایم به رغم گسترش فعالیت ها و ماموریت مدیریت شهری، به جای توسعه کمی نیروی انسانی از طریق توانمند سازی کارکنان موجود، نیازهای حوزه های مختلف را برآورده سازیم و از این حیث یعنی معیار تعداد نیروی انسانی و تناسب آن با ساختار سازمانی مصوب و جمعیت شهر سرآمد شهرداری های کشور باشیم.

وی در خصوص مشکلات کارکنان و چالش های مدیریت منابع انسانی در شهرداری های کشور گفت:  اصلی ترین مشکل کارکنان شهرداری موضوع قرارداد های موقت استخدامی است که به صورت مستمر  از طریق تعامل با دستگاه های متولی ملی پیگیر رفع آن می باشیم و امیدواریم با ایجاد یک عزم عمومی در سطح ملی مشکل مذکور در سطح شهرداری های کشور مرتفع گردد.