37.7 C
شهر مقدس قم
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
ستاد شهر هوشمند

یکپارچه‌سازی خدمات می‌تواند بسترساز هوشمندسازی شهرها باشد

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم گفت: بستر الکترونیکی شدن و یکپارچه شدن شهر می‌تواند بستر و زمینه‌ای برای هوشمندسازی شهر باشد.

به گزارش شهرنیوز، همایون یزدان‌پناه یکی از شاخصه‌های شهر هوشمند را ارائه پیشنهادات مختلف به مردم در ارائه خدامت و اجازه انتخاب به شهروند دانست و گفت: به عنوان مثال اگر یک شهروند قصد خرید دارد به فروشگاه‌های الکترونیکی متفاوتی مراجعه می‌کند.

وی ادامه داد: در این فروشگاه در گذشته فقط محصولات اختصاصی فروخته می‌شد اما امروز شاهد هوشمندسازی فروشگاه‌ها هستیم به طوری که فروشگاه‌های مختلف به یک شبکه لینک شده‌اند و شما در زمان خرید یک محصول نمونه‌های مختلف از فروشنده‌های مختلف با شرایط مختلف را مشاهده می‌کنید و حق انتخاب با شماست.

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم با اشاره به ضرورت هوشمندسازی شهرها گفت: هوشمندسازی شهر نیازمند متولی است و به صورت ساختاری در کشور ما شهرها متولی واحد ندارند و بحث مدیریت واحد شهری بارها مطرح شده اما اجرا نشده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز بحث مدیریت یکپارچه شهری مطرح شده است گفت: بستر الکترونیکی شدن و یکپارچه شدن شهر می‌تواند بستر و زمینه‌ای برای هوشمندسازی شهر باشد.