12 C
شهر مقدس قم
۲۰ فروردین ۱۳۹۹
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
اخبار منطقه 2

آغاز توزیع قبوض عوارض نوسازی و پسماند در سطح منطقه۲

شهردار منطقه ۲ از آغاز توزیع قبوض عوارض شهری خبر داد و گفت: به منظور مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض شهری، توزیع قبوض پایدار سال ۱۳۹۸ آغاز شده است.

رضا رحیمی افزود: هدف از توزیع قبوض عوارض پایدار (عوارض نوسازی، بهای خدمات مدیریت پسماند) به جهت برخورداری از تخفیف ۳۰ درصدی تا پایان خرداد و در راستای تحقق درآمدهای پایدار، به منظور مشارکت شهروندان در پرداخت به موقع عوارض، ذکر کرد.

وی یاد آور شد: انتظار می‌رود که شهروندان، شهرداری منطقه ۲ را در اجرای پروژه‌های شهری در بخش‌های مختلف بیش از گذشته یاری کنند؛ چرا که طبق قانون شهرداری‌ها خودکفا هستند و درآمدها و هزینه‌های شهری از شهروندان وصول می‌شود که این اقدام می‌تواند کمکی برای گسترش و توسعه منابع درآمدی پایدار برای شهر باشد تا بتوان خدمات مطلوب‌تری ارائه کرد.

رحیمی خاطر نشان کرد: که مطابق ماده‌١٠ قانون عوارض و نوسازی، شهرداری می‌تواند به مودیانی که ظرف مدت تعیین شده عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند، ١٠درصد عوارض همان سال را به عنوان جایزه منظور و کسر نماید که این قانون در حال حاضر در قبوض صادره اجرایی شده و علاوه ‌بر آن برخی مشوق‌های دیگر نیز از‌جمله بخشودگی ۳۰ درصدی تا پایان خرداد و ۱۵ درصدی تا پایان شهریور بخشی از عوارض مدیریت پسماند طبق مصوبه شورای اسلامی شهر برای شهروندان از جمله این اقدامات بوده است.