33.9 C
شهر مقدس قم
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار منطقه 2

شهروندان قبل از خرید املاک نسبت به بررسی مشخصات ملک و استعلام از شهرداری اقدام نمایند

شهردار منطقه ۲ گفت: با توجه به اینکه املاک در بیشتر موارد بدون رعایت سرانه ها به قطعات کوچک تفکیک و بدون استعلام از شهرداری خرید و فروش می شود، مشکلات عدیده ای برای شهروندان ایجاد می کند، بنابراین سرمایه شهروندان که به سختی جمع آوری شده، نباید هدر برود.

رضا رحیمی شهردار منطقه ۲ بیان کرد: شهروندان مطلع باشند که برای املاک تفکیکی کمتر از حد نصاب و قولنامه ای و فاقد سند رسمی که از شهرداری استعلام نکرده اند امکان صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: شهروندان قبل از خرید هرگونه ملک با مراجعه به شهرداری از نوع کاربری ملک طبق طرح تفصیلی آگاه و از اینکه آیا حدنصاب تفکیک اجازه صدور پروانه را برای آن ملک می دهد یا خیر، مطمئن شوند.

شهردار منطقه ۲ همچنین با اشاره به ممنوعیت هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی، عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها، اراضی زراعی و باغات، افزود: بنا بر مفاد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن از جمله ماده ۹ این قانون، شرکت های تامین کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از واگذاری خطوط، انشعاب وارائه هرگونه خدمات به ساختمان های فاقد پروانه معتبر منع می باشند و ضرورت دارد بررسی مجوزهای صادره توسط مراجع پیش از انتشار آگهی فروش اراضی در دستور کار قرار گیرد.