36.4 C
شهر مقدس قم
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار منطقه 2

بهسازی حاشیه کمربندی امام علی(ره) در منطقه دو

رحیمی شهردار منطقه دو قم با بیان اینکه محدوده شهرداری منطقه دو در حاشیه کمربندی حدود ۳ کیلومتر است گفت: حدود چند ماهی است که بحث بهسازی حاشیه مسیر از سوی فضای سبز منطقه آغاز شده تا سیما و منظر شهری در این بخش رابهبود بخشیم.

به گزارش شهرنیوز، رضا رحیمی با بیان اینکه محدوده شهرداری منطقه دو در حاشیه کمربندی حدود ۳ کیلومتر است، گفت: حدود چند ماهی است که بحث بهسازی حاشیه مسیر از سوی فضای سبز منطقه آغاز شده تا سیما و منظر شهری در این بخش را بهبود بخشیم.

رحیمی گفت: در حال حاضر از انتهای خیابان خازنی به سمت خیابان شهید موسوی و زیرگذر بوستان جوان کار شروع شده و ۲ کیلومتر از معبر احداث شده و در حال تکمیل فضای سبز است.

وی اضافه کرد: این پروژه امسال هم در حال پیگیری است و به دنبال این هستیم که با بهسازی مسیر و ایجاد فضای سبز سیما و منظر خوبی ایجاد کنیم.