۸ بهمن ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار سازمان فرهنگی

خانه بازی کودک در قم هنوز متولی ندارد

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم  نیز در این جلسه گفت: خانه بازی کودک در قم هنوز متولی ندارد و مراکز مرتبط به صدور مجوز، از مسئولیت خانه بازی کودک در قم امتناع می کنند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم  نیز در این جلسه گفت: خانه بازی کودک در قم هنوز متولی ندارد و مراکز مرتبط به صدور مجوز، از مسئولیت خانه بازی کودک در قم امتناع می کنند.

پنج مرجع همچون بهزیستی، سازمان تبلیغات، مرکز بهداشت و آموزش و پرورش متولی صدور مجوز برای مراکز فعال کودکان هستند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم افزود: متاسفانه خانه بازی کودک در قم هنوز متولی ندارد و مراکز مرتبط به صدور مجوز، از مسئولیت خانه بازی کودک در قم امتناع می کنند.

وی اظهار کرد: مهمترین علت این امتناع، بروز مشکلات احتمالی برای کودکان در خانه بازی است، همچنین راه اندازی خانه کودک در فضای مناسب یکی از دغدغه های مهم در این موضوع است.

مقیمی بیان کرد: بهزیستی مسئولیت نگهداری کودکان را بر عهده دارد اما برای خانه های بازی، نگهداری کودک صدق نمی کند؛ چون خانه کودک تنها برای بازی است و کارآیی نگهداری کودکان را ندارد.

وی گفت: استاندارد و بهزیستی این اماکن را مورد تایید قرار داده اند و اعلام کرده اند شهرداری باید متولی نظارت بر عملکرد خانه بازی کودکان باشد تا مانع از تخلفات احتمالی باشیم.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم افزود: خانه های بازی در شهرهای دیگر به طور کامل توسط شهرداری ها ساماندهی می شوند.

وی عنوان کرد: در این شهرها، متقاضیان برای راه اندازی خانه کودک باید همه مجوزها را از متولیان و نهادهای مختلف دریافت کنند.

مقیمی اظهار کرد: مجوز خانه بازی همزمان به فرد و مکان داده می شود و با تغییر مکان، مجوز باید دوباره تمدید شود همچنین هر گونه شکایت از سهل انگاری یا حادثه ای موجب ابطال مجوز و اعتبارنامه می شود.

وی گفت: برای خانه‌های بازی کودک، شرایط سخت گیرانه‌ای وجود دارد و نظارت های کاملی بر آن اعمال می شود.