37.1 C
شهر مقدس قم
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار شهردار

دولتی کردن شهرداری با مردم سالاری دینی در تضاد است

شهردار قم گفت: با عملی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ۶۰ درصد درآمد شهرداری از اختیار آن خارج می شود و ۴۰ درصد باقیمانده نیز باید با یک روال اداری سخت اخذ شود، به این معنی که هم شهرداری دولتی می شود.

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد  اظهار داشت: اگر بخواهیم ریشه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کنیم می بینیم که ۲۶ قلم مالیات وجود داشته که ما به دلیل ارائه خدمات آن را اخذ می کردیم.

وی افزود: برای کم شدن بوروکراسی از سال ۸۱ این مالیات تحت عنوان عوارض به صورت متمرکز در اختیار شهرداری ها قرار گرفت و اینکه سهم ۳ درصدی به شهرداری ها داده شده حق آن بوده و اینکه دولت بیان می کند ما به شهرداری کمک می کنیم در واقع نمی توان نام آن را کمک گذاشت.

شهردار قم گفت: دولت به ازای هر یک تومان که حق شهرداری است چهار ریال به این ارگان پرداخت می کند و هیچ منتی از این بابت وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در طرح جدید مجلس و دولت لفظ عوارض بر مالیات بر ارزش افزوده را برداشته و عوارض مالیات محلی بوده که شورای شهر در آن دخالت دارد، کاری که دولت کرده این است که لفظ عوارض را تغییر داده و هر نوع مالیاتی که گرفته می شود به خزانه دولت واریز می شود و در این صورت هر پولی که از خزانه گرفته شود نیازمند امضای موافقتنامه است و قسمتی از بودجه که حق شهرداری است باید با طی کردن روال اداری و به سختی از خزانه دریافت شود.

سقائیان نژاد ادامه داد: اتفاق دیگری که در این بین می افتد این است که نظارت بر این بودجه دولتی بر عهده دیوان محاسبات خواهد بود، بدین معنی که این نظارتی که از طرف شورای شهر انجام می شد، به سمت دیوان محاسبات منتقل می شود و این به معنی دولتی شدن شهرداری است.

وی مطرح کرد: در برنامه های ششم و زیرمجموعه های آن مجلس عوارض شهرداری ها را که دولت می خواهد ببخشد را ممنوع کرده که این باعث تکه تکه شدن و کوچک شدن بودجه شهرداری می شود.

شهردار قم خاطرنشان کرد: طبق ماده ۴۹ این قانون هر گونه مالیات بر اموال منقول و غیرمنقول ممنوع بوده و این سبب می شود که شورا از هر گونه بستن عوارض برای اموال غیرمنقول محروم می شود، به عبارت دیگر شورا به یک نهاد بی خاصیت بدل شده و کارها تماما دولتی می شود.

با تصویب این قانون ۶۰ درصد بودجه شهرداری از اختیارش خارج می شود

وی بیان کرد: با عملی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ۶۰ درصد درآمد شهرداری از اختیار آن خارج می شود و ۴۰ درصد باقیمانده نیز باید با یک روال اداری سخت اخذ شود، به این معنی که هم شهرداری دولتی می شود، هم اختیارات شورای شهر و حق شهرداری از آن گرفته می شود.

سقائیان نژاد اضافه کرد: آنچه که در شهر مشکل ایجاد می کند، باید برای رفع آن مالیات گرفته شود و اینکه دولت بر شهرداری منت بگذارد که به ما کمک می کند بی مورد است، چرا که ما خدمات آن را در شهر ارائه می دهیم.

وی تصریح کرد: قرار بر این بود که چهار هزار میلیارد تومان در سال از طرف دولت برای حمل و نقل عمومی اختصاص داده شود که روند پرداخت آن قطع شد، ما به دنبال این نیستیم که دولت را تخریب کنیم، چرا که بار سنگینی بر دوش آن است، اما اتوبوسی که دولت سابقا ۸۲ درصد برای خرید آن کمک می کرده در گذشته ۱۰۰ میلیون تومان خریداری می شد، امروز یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خریداری می شود و ما با این گرانی ها چگونه باید شهر را اداره کنیم.

شهردار قم یادآور شد: کارهایی که شهرداری می کند طوری است که مردم آن را لمس می کنند، یعنی اگر یک شب زباله از مقابل منازل مردم جمع آوری نشود یا اگر یک روز حمل و نقل عمومی تعطیل شود، مشکلات بسیار بزرگی به بار می آید.

شهرداری برای نظام اسلامی حکم خاکریز را دارد

وی عنوان کرد: شهرداری برای نظام جمهوری اسلامی حکم خاکریز را دارد، به این معنی که اگر خدمات شهرداری با مشکل مواجه شود، حجم بالایی از نارضایتی در بین مردم را شاهد خواهیم بود، مجلس و دولت این خاکریز را نباید از بین ببرد.

سقائیان نژاد اظهار داشت: استانداری ها هیچ گونه طرح عمرانی ندارند و امروز هر گونه طرح عمرانی اعم از مترو، ساختمان سازی، آسفالت معابر و غیره توسط شهرداری ها انجام می شود و اگر این امور نیز تعطیل شود دیگر چیزی باقی نمی ماند.

وی با بیان اینکه باید ارگان خدوم شهرداری تقویت شود، عنوان کرد: قرار بر این بود که وظایف ملی و منطقه ای تفکیک شود، به نحوی که وظایف ملی توسط دولت و وظایف منطقه ای توسط پارلمان شهری انجام شود، اما روند فعلی خلاف این مسیر است.

دولتی کردن شهرداری با مردم سالاری دینی در تضاد است

شهردار قم گفت: اگر ما دم از مردم سالاری دینی می زنیم باید بدانیم که تنها رکن آن این است که مردم بر امور خود نظارت داشته باشند و در همین راستا شوراهای شهر بر اموری که در شهرداری ها می گذرد نظارت دارند و اگر می خواهیم شعار مردم سالاری دینی محقق شود نباید اختیارات شوراها را گرفته و آن را به دولت اعطا کنیم.

وی اضافه کرد: برنامه های اول تا ششم همگی بر محور تمرکز زدایی بوده، در صورتی که در حال حاضر تراکم زدایی صورت گرفته، امروز دولت اختیارات خود را به استانداری ها تفویض کرده، در صورتی که طبق قاعده برون سپاری و تمرکز زدایی، دولت باید اختیارات خود را به نمایندگانی که مردم انتخاب کرده اند واگذار کند.

سقائیان نژاد خاطرنشان کرد: ما امیدواریم که مجلس شورای اسلامی با دقت نظر همه ابعاد امر را بررسی کرده و نگذارد شهرداری که حکم خاکریز نظام اسلامی را دارد، دچار کاهش ۶۰ درصدی بودجه شود.